Gedurende de lessen wereldoriëntatie hebben we aandacht voor de verkeersveiligheid en leren we verschillende verkeersborden, de plaats van de fietsers en de voetgangers en leren we veilig oversteken.

Op Strapdag hebben we samen de verkeersregels extra ingeoefend op onze fietsparcours. Ook op het Straplied hebben onze pauwen flink gezongen en gedanst. Kijk maar eens wat een mooie, zelfgemaakte fietsen…