Digitaal lesgeven in een veilige klasomgeving is de toekomst!

De klaspraktijk een stukje digitaliseren, opent oneindig veel mogelijkheden en motiveert leerlingen. 

Chromebooks zijn toestellen die de leerlingen helpen met interactieve lessen en ze voorbereiden voor de digitale wereld. De kinderen  kunnen verschillende digitale apps en tools gebruiken, om spelend tot leren te komen. Maar er is meer dan technologie alleen: leerlingen ontwikkelen naast digitale skills ook vaardigheden zoals communicatie, samenwerking en creativiteit door het gebruik van chromebooks en de bijhorende applicaties. Die vaardigheden zijn belangrijk in school, maar ook later in een professionele omgeving.