Voorlezen in de klas, voorlezen thuis = een belangrijke stap in het leesonderwijs van onze leerlingen. Voorlezen stimuleert, geeft GOESTING aan onze kinderen om zelf te lezen, om weg te dromen in de wereld van boeken…
Wij nodigen alle ouders uit om voor te lezen aan kindlief én SAMEN TE GENIETEN…  
Heel wat boekentips zijn terug te vinden op www.voorleesweek.be    

Achtergrondinfo ‘IEDEREEN LEEST’
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek van 21 tot 29 november 2020 zet ‘Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

Onder het motto ‘Lezers maak je samen’ zetten we dit jaar in op ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor. Een heel netwerk rondom hen kan hen ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, medewerkers bibliotheek, leerkrachten…
Want lezers, die creëer je samen.