Heel veel kinderen kwamen te voet of met de fiets naar school. Dikke bravo voor leerlingen en ouders!
Het nieuwe poortje voor fietsers en voetgangers – in de Wypenstalstraat – werd officieel in gebruik genomen. Fietsers gaven meteen het goede voorbeeld: we stappen af aan de schoolpoort en brengen onze fiets naar de voorziene fietsenstalling.
Tijdens de dag werd er door groot en klein flink geoefend op het fietsparcours. Fietsbehendigheid en voorzichtigheid alom…