Vriendenkring = vereniging van ouders, leerkrachten en directie met als doel ‘SAMEN SCHOOL MAKEN’, in het belang van ALLE kinderen!

Voornaamste doelstellingen:

☺ Inhoudelijk samenwerken aan schoolrelevante thema’s
☺ Ouders meer opvoedingszekerheid geven door het inrichten van infoavonden
☺ Aanspreekpunt zijn voor alle ouders van de school / ouders spreken ouders aan, brengen ouders bij elkaar, inspireren!
☺ Samen activiteiten organiseren om geld in het laatje te brengen voor de school

Interesse om lid te worden? Neem contact op met het secretariaat van de school!
Steeds welkom!
Voorzitter: Anniek Vandenbogaerde