Vriendenkring = vereniging van ouders, leerkrachten en directie met als doel ‘SAMEN SCHOOL MAKEN’, in het belang van ALLE kinderen!

Voornaamste doelstellingen:

☺ Inhoudelijk samenwerken aan schoolrelevante thema’s
☺ Ouders meer opvoedingszekerheid geven door het inrichten van infoavonden
☺ Aanspreekpunt zijn voor alle ouders van de school / ouders spreken ouders aan, brengen ouders bij elkaar, inspireren!
☺ Samen activiteiten organiseren om geld in het laatje te brengen voor de school

Interesse om lid te worden? Neem contact op met het secretariaat van de school!
Steeds welkom!
Voorzitter Peter Dejonghe