In onze school krijgen leerlingen een ‘stem’ door middel van het KINDERPARLEMENT. Vanaf het 3de leerjaar worden er twee leerlingen per klas gekozen en afgevaardigd.

Het kinderparlement kan initiatieven aanbrengen, voorstellen formuleren en concreet uitwerken, opzoekingswerk verrichten,…

Om te bepalen welke zaken op de agenda worden geplaatst wordt er gebrainstormd tijdens een kringgesprek in de klas. De leerlingen leggen in samenspraak met de klasleerkracht een lijstje van prioriteiten aan.  In klasverband worden concrete en haalbare voorstellen geformuleerd. Wie voorstellen indient, staat achter het initiatief. De leerlingen van de klas zijn dan ook bereid om daaraan te werken, al dan niet onder leiding van de klasleerkracht.

Het kinderparlement wordt ongeveer één keer per maand geagendeerd. De agenda bestaat uit
* vaste agendapunten: in de kijker, spel van de maand, weekafsluiter, actie i.f.v. kinderrechten,…
* agendapunten vanuit de leerlingen.

De schriftelijke verslaggeving van het overleg gebeurt door de leerlingen in een logboek. Een afgevaardigde van het kinderparlement brengt verslag uit naar alle leerlingen van de lagere school, leerkrachten en directie meteen na het overleg op de speelplaats van de lagere afdeling.