In onze school krijgen leerlingen een ‘stem’ door middel van het KINDERPARLEMENT. Vanaf het 3de leerjaar worden er één of twee leerlingen per klas gekozen en afgevaardigd.

Het kinderparlement kan initiatieven aanbrengen, voorstellen formuleren en concreet uitwerken, opzoekingswerk verrichten,…

Het kinderparlement wordt ongeveer één keer per maand geagendeerd.