IBO De Pagadder organiseert met zijn team van begeleiders opvang voor alle schoolgaande kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Er is opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen.

Tijdens de kleine schoolvakanties voorzien we dagopvang met een gevarieerd spelaanbod voor de 2,5- tot 6-jarigen en voor- en naopvang voor de speelpleinwerking in De Kouter.
Tijdens de zomervakantie gaat in ons gebouw de kleuterwerking door (met monitoren) en voorzien wij de voor- en naopvang voor de kleuterwerking en speelpleinwerking.
Meer info over beide werkingen vindt u in de fiche ‘vakantieaanbod’.
IBO De Pagadder wil aan uw kinderen de mogelijkheid geven om hun vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen: via vrij spel enerzijds en een activiteitenaanbod anderzijds. Daarom zijn onze ruimtes huiselijk en kindvriendelijk ingericht en is er voldoende en aangepast spelmateriaal.
We bieden geen warme maaltijden aan, de kinderen brengen hun eigen lunchpakket en drankje mee. Rond 15.30 uur voorzien we voor iedereen een versnapering en een drankje

DE PAGADDER initiatief voor buitenschoolse opvang

Openingsuren

Schooldagen 6.30 – 8.30 u.
15.30 – 18.30 u.
Woensdag 6.30 – 8.30 u.
einde schooltijd – 18.30 u.
Vakantiedagen en snipperdagen 6.30 – 18.30 u.

IBO De Pagadder
Middelkouter 14A
9450 Haaltert
053 85 86 57
kinderopvang@haaltert.be
www.haaltert.be

Hier kan je de informatiebrochure vinden.