In onze schoolomgeving gingen we op zoek achter witte strepen op de straat.
We hebben namelijk geleerd dat die witte strepen een ‘zebrapad’ heten.
Een zebrapad gebruik je om over te steken en dat gingen wij alvast even oefenen.
Eerst naar links kijken, komt er een auto aan?
Dan naar rechts kijken, komt er daar een auto aan?
Nog eens terug naar links… en als het dan pas veilig is, mag je oversteken!