Welkom aan Stig in onze leeuwtjesklas.
Hij werd meteen opgenomen in de groep en voelde zich al goed thuis.
Wat leuk!