“Kzag drie biggetjes een huisje bouwen.
De wolf die kwam eens kijken.
Van stro, van hout en ook van steen.
De wolf die blaast en blaast en blaast.

pfff pffff pfff pffff

Huisjes plat, ja boem patat.”