Gymuitrusting

De gymuitrusting op onze school bestaat uit een T-shirt met het logo van de school, zwart of blauw turnbroekje, turnpantoffels of sportschoenen. Het dragen van het T-shirt met het logo van de school is verplicht.

In het 1ste leerjaar wordt de aankoop van het T-shirt opgenomen in de ‘maximumfactuur’.

Het turnbroekje, de turnpantoffels of de sportschoenen, de turnzak zijn door de ouders zelf te voorzien.

De naam van de leerling staat op al de kledingstukken en ook op de turnzak.

De turnzak blijft op school. Voor elke langere vakantie wordt het turngerief meegenomen naar huis voor een wasbeurt. Vanaf de eerste dag na de vakantie is het turngerief terug op school.

Zwemmen

Focus leerplan GO! = waterveiligheid! De leerlijn zwemmen is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in zwemonderwijs. De hedendaagse visie stelt dat waterveiligheid en een brede motorische ontwikkeling de belangrijkste doelstellingen zijn van de zwemles op school. Het kind moet zich veilig en goed voelen in het water. Het kind moet daarenboven in onverwachte situaties zichzelf aan de rand kunnen brengen en over de kennis beschikken waar en wanneer het veilig kan zwemmen en wanneer niet.

Fase 1 = watergewenning

Fase 2 = leren overleven in het diepe zwembadgedeelte

Fase 3 = het zich doelmatig leren voortbewegen in water.

Concreet voor onze school betekent dit:

  • Watergewenning voor de kleuters uit de 3de kleuterklas.
  • Watergewenning voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar.
  • Zwemmen voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar.
  • Zwemmen – onderhoudsbeurten – voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.
  • Watergewenning / zwembeurten worden steeds vermeld in de agenda van de kinderen.

Deelname aan de lessen L.O. en zwemmen is verplicht voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs. Niet deelnemen aan die lessen kan enkel mits voorlegging van een grondige reden (schriftelijk) of een doktersattest.

Buitenschoolse sportactiviteiten

Andere sportactiviteiten worden – tijdens de lesuren – ook buiten de schoolmuren ingericht.

Hiervan worden de kinderen en ouders telkens tijdig op de hoogte gebracht.