Algemene infoavond: dinsdag 8 september 2020

Oudercontacten en rapporten
→ Kleuterafdeling
12 november 2020: oudercontact
9 februari 2021: oudercontact
28 juni 2021: oudercontact
Tijdens de oudercontacten worden de talenten en de groeimogelijkheden van de kleuters besproken aan de hand van de KNAPMAP. 

→ Lagere afdeling
12 november 2020: oudercontact + rapport september – oktober
9 februari 2021: oudercontact + rapport november – januari
30 april 2021: rapport februari – april
28 juni 2021: oudercontact + rapport mei – juni 

Onze school ziet het oudercontact als een gesprek waarin een wederzijdse uitwisseling van informatie gebeurt. Hierdoor kunnen het welbevinden en de leerkansen van ieder kind verhoogd worden.

Wij vinden het daarom heel belangrijk dat de ouders deelnemen aan deze vorm van overleg.