Algemene infoavond: dinsdag 8 september 2020

Oudercontacten en rapporten
→ Kleuterafdeling
15 november 2021: oudercontact
8 februari 2022: oudercontact
27 juni 2022: oudercontact
Tijdens de oudercontacten worden de talenten en de groeimogelijkheden van de kleuters besproken aan de hand van de KNAPMAP. 

→ Lagere afdeling
15 november 2021: oudercontact + rapport september – oktober
8 februari 2022: oudercontact + rapport november – januari
29 april 2022: rapport februari – april
27 juni 2022: oudercontact + rapport mei – juni 

Onze school ziet het oudercontact als een gesprek waarin een wederzijdse uitwisseling van informatie gebeurt. Hierdoor kunnen het welbevinden en de leerkansen van ieder kind verhoogd worden.

Wij vinden het daarom heel belangrijk dat de ouders deelnemen aan deze vorm van overleg.