Infoavond klaswerking kleuterklassen: maandag 5 september 2022 om 18.30u.
Infoavond klaswerking klassen lagere school: dinsdag 6 september 2022 om 18.30u. 

Oudercontacten en rapporten
→ Kleuterafdeling
14 november 2022: oudercontact
6 februari 2023: oudercontact
27 juni 2023: oudercontact
Tijdens de oudercontacten worden de talenten en de groeimogelijkheden van de kleuters besproken. 

→ Lagere afdeling
14 november 2022: oudercontact + rapport september – oktober
6 februari 2023: oudercontact + rapport november – januari
28 april 2023: rapport februari – april
27 juni 2023: oudercontact + rapport mei – juni 

Onze school ziet het oudercontact als een gesprek waarin een wederzijdse uitwisseling van informatie gebeurt. Hierdoor kunnen het welbevinden en de leerkansen van ieder kind verhoogd worden.

Wij vinden het daarom heel belangrijk dat de ouders deelnemen aan deze vorm van overleg.