Je surftocht doorheen onze website heeft je geprikkeld … ?! Je wil wat meer weten over de werking van onze school, een woordje uitleg bij onze visie?

Misschien wil je wel met kindlief een kijkje komen nemen in onze klassen, even de sfeer opsnuiven of gewoon wegdromen in de groene oase waarin wij vertoeven…

Niet aarzelen, gewoon doen!

Een telefoontje volstaat om een afspraak te maken.
Ik zal jullie graag wegwijs maken in onze school, waar het “altijd een beetje thuis is”!

Hopelijk tot gauw!

Directeur Wendy Wauters
GSM: 0477/58 54 65

Inschrijvingen

Tijdens het schooljaar:

→ elke schooldag van 8.15u. tot 16.00u.
→ op woensdag van 8.15u. tot 12.00u.
→ op afspraak.

Inschrijvingsperiode: ten vroegste 15 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar dat het kind 2,5 jaar wordt.

→ Voorrangsperiode: de eerste 14 dagen van september.
→ Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 15 september.

Een inschrijving kan pas na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Bij het inschrijven van een leerling moet een officieel document voorgelegd worden. Dit document moet de identiteit van het kind bevestigen en de verwantschap aantonen.
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Inschrijvingen juli & augustus 2023:
→ Afspraak telefonisch 0477/585465 of mailen naar directeur@bsdekrekel.be