Te voet of met de fiets

Onze school is te voet of met de fiets makkelijk te bereiken.

→ De leerlingen van de lagere school die alleen naar school komen dragen een fluohesje en nemen steeds de kortste weg van en naar school. De ouders bespreken met hun kind de veiligste schoolroute van huis naar school en van school naar huis.
→ De ouders zorgen ervoor dat hun kind dat met de fiets naar school komt over een fiets beschikt die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. De fietsers dragen een fluohesje en een fietshelm.
→ Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.
→ De kinderen gebruiken als voetganger zeker de voetpaden, als fietser de aangeduide fietsstroken op de weg.
→ Aan de schoolpoort steken de kinderen de straat over op het zebrapad.
→ Op het schooldomein is er een fietsenstalling.

Met de wagen

Onze school is met de wagen makkelijk bereikbaar.
→ In de onmiddellijke schoolomgeving geldt de ZONE 30!

Het begin en einde van de schooldag zijn drukke momenten aan de schoolpoort. De volgende afspraken gelden op school:

  • Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke weggebruikers meer ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen. U kan gebruik maken van de parking van de school. Denk hierbij dat ‘VEILIGHEID AAN DE SCHOOLPOORT EEN TAAK IS VAN IEDEREEN’!!!!
  • Wij vragen met aandrang om uw kind(eren) te begeleiden van de parking tot op de speelplaats of omgekeerd.
  • De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal op de parking van de school. Ouders gebruiken de parking op eigen verantwoordelijkheid.
  • Om de parking MAXIMAAL te benutten vragen wij om de aangeduide parkeerplaatsen te respecteren.