De afgelopen weken leerden we over het thema: ‘Bouwen: kunnen wij het maken?’

Wat hebben we allemaal gedaan?

We leerden over de verschillende materialen die de werkmannen gebruiken, leerden meer over de verschillende soorten huizen,
leerden een liedje over ‘mijn huis’, mochten luisteren naar het verhaaltje van de drie biggetjes, speelden met de verteltafel het verhaal van de drie biggetjes na, we leerden net zo hard blazen als de wolf, …