Alle leerlingen – van de allerkleinsten tot en met het 6de leerjaar – worden ondergedompeld in het LIST-verhaal. We willen van onze leerlingen gemotiveerde, functionele lezers maken.

LIST = Lees-Interventietraject voor Scholen met een Totaalbenadering
LIST = Lezen IS TOP!

We willen met het LIST-en de leesprestaties van onze leerlingen verbeteren tot een zodanig niveau dat ze functioneel geletterd het basisonderwijs verlaten.
‘Lezen is dromen met je ogen open…!’
Wij werken doelgericht om leerlingen ‘goesting’ te geven in lezen. We willen dat elk kind leesplezier ervaart, zijn technisch leesniveau verbetert, zijn woordenschat verruimt en aangeleerde leesstrategieën spontaan toepast.
Door het modelleren van lesdoelen door de klasleerkracht tijdens mini-lessen leren we onze leerlingen strategieën aan om toe te passen voor, tijdens en na het lezen. We zien een mini-les als een krachtig middel om de leerlingen enthousiast te maken over boeken en iets te leren over lezen. Door het houden van leesgesprekjes achterhalen we de interesses van de leerlingen, bekijken we of ze lezen in het ‘juiste’ boek en begrijpen wat ze lezen. Het LISTEN sluiten we af met een feedbackmoment, de leerlingen kunnen dan hun ervaringen met het onderwerp aan de hand van voorbeelden uit hun eigen boek of hun eigen leeservaring uitwisselen. Door het delen van ervaringen leren kinderen van en aan elkaar. Als leerkracht krijg je veel informatie over wat de leerlingen weten, hoe ze dit toepassen en ervaren.

Waarom voorlezen belangrijk is (ook als je kind al zelf leest)

Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen.

De voordelen van voorlezen:

 • voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
 • voorlezen vergroot de liefde voor boeken
 • voorlezen werkt rustgevend
 • voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
 • voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
 • voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
 • voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
 • voorlezen verhoogt de concentratie
 • als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen

Tips voor het voorlezen

 1. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor. Neem de tijd en leg je telefoon even weg.
 2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat je kind in aanraking komt met veel nieuwe woorden.
 3. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
 4. Speel in op de interesses van je kind. Vraag om advies bij jouw plaatselijke kinderboekhandel of bibliotheek.
 5. Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal.
 6. Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.
 7. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren en dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is.
 8. Vraag je kind het verhaal even samen te vatten, wanneer je een boek weer oppakt,.
 9. Ga door met voorlezen, ook wanneer je kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees elkaar om de beurt een hoofdstuk voor.