In onze school is inspraak een heel belangrijk element om onze leerlingen op te voeden tot echte wereldburgers . Dat doen we door vb. het kinderparlement democratisch te kiezen door te STEMmen. Kinderen mogen op onze school hun STEM laten horen op een respectvolle manier. Verder zetten we in op STEM, in onze technieklessen. En we vergeten onze STEM niet in de dramlessen en de muzieklessen. Zoals je ziet kan het woordje STEM leiden tot een veelzijdige ontplooiing. Op 1 september gaat het jaarthema van start:

‘Laat je STEM horen!’