De leerlingen van het zesde leerjaar kregen een meetcircuit onder de neus geschoven. Hierbij stond schatten, meten en het evalueren van eigen resultaten centraal.