Via een wedstrijd daagde het WWF de leerlingen uit om een echte protestactie te maken.
Ze namen deze uitdaging met beide handen aan en gingen enthousiast aan het werk.
Niet enkel bedachten ze een slogan maar ook een ritme en beweging.