Hoe kunnen de leerlingen mekaar beter leren on nog beter samen te werken?
Iedereen maakt een museum van zichzelf. Ze verzamelen 3 voorwerpen die bij hen passen en schrijven er een tekstje bij. Daarna werken ze hun museum op een persoonlijke en creatieve manier af. Ze stellen zichzelf voor aan de hand van hun museum. Herkennen jullie aan de hand van deze prachtige musea  van welke leerling dit is en herken je de talenten, hobby’s,…?