Vorig jaar maakten de kinderen al kennis met de Bee-bot, dit jaar breiden we dat uit naar de Angrybirds. De leerlingen schreven zelf een code om ervoor te zorgen dat de Angrybird tot bij het varkentje kon geraken.

Ze leerden zo de principes van programmeren en gingen probleemoplossend en onderzoekend denken. Ook vaardigheden als evalueren, exploreren, creëren, doorzetten en samenwerken kwamen in deze les aan bod.

Dit is een eerste stap in de goede richting om leerlingen computationeel te laten denken!