Onze leerlingen werden in groepjes verdeeld en kregen de opdracht om de oppervlakte van de tafel te meten met kaartjes.

Niet alle groepjes kregen dezelfde kaartjes om de oppervlakte te meten.

Zo kwamen de leerlingen zelf tot ontdekking dat:  “Hoe groter de maat van de kaartjes waarmee we meten, hoe kleiner het maatgetal is.”