Het verwerven van wiskundige vaardigheden vergelijken we met een ijsberg. Het formele rekenen, zoals het maken van sommen, is er slechts het topje van. Onder het wateroppervlak zit het drijfvermogen van de ijsberg. Daar maken de kinderen concreet en actief kennis met rekenbegrippen en -strategieën, ontwikkelen ze getalbegrip in verschillende contexten en uiteenlopende voorstellingswijzen. (Line leerstudio Sint-Niklaas)
We gingen aan de slag met de getallen tot 20. De kinderen vonden het fijn om na te denken over een getal aan de hand van rekenmateriaal uit hun rekendoos.