Tijdens  leerpleinen hebben de leerlingen van L 2 de getalbeelden tot 10 extra ingeoefend via het spel “Kampen en koppels tot 10”

Met een dobbelsteenspel leerden ze de begrippen, zijde, hoek en rand van vlakke figuren herkennen en benoemen.