In de les Nederlands leerden de leerlingen een recept visualiseren door het zelf te maken.