Alle straten alle wegen zitten overvol,
dus gaan we aan het STRAPPEN voor de wereldbol!

Op vrijdag 22 septembernemen we deel aan de actie ‘Samen stappen en trappen voor het klimaat’ op de 17de editie van Strapdag.  Strapdag is de jaarlijkse autoluwe schooldag die traditioneel doorgaat op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit. Op deze dag stappen en trappen onze Krekeltjes naar school. De auto blijft aan de kant met een aangename, rustige schoolomgeving tot gevolg. Naast de impact op de schoolomgeving, is het bewezen dat beweging positieve effecten op het fysiek en mentaal welzijn heeft. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas. Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kinderen, bevordert het sociale contacten en draagt het bij tot een beter klimaat.