15.000 leerlingen engageerden zich op 19 oktober om een dag te gaan werken voor de YOUCA Action Day. Met het loon dat ze die dag verdienden, 60 euro, steunen ze de jongerenprojecten van Plan International in Senegal en kleinere projecten rond gender & sport. En zo kwam Fiebe bij ons in de klas, ze kreeg de kans om om één dag de werkvloer te leren kennen en zo een bijdrage te leveren aan jongerenprojecten wereldwijd. Een paar extra handen in de klas, zalig om te zien hoe snel je erbij hoorde! Bedankt voor je hulp Fiebe!