Waarom een BLOSdag?

Kinderen met goede sociale vaardigheden kunnen beter samenwerken en conflicten op een goede manier oplossen. Ze kunnen initiatief nemen en hebben controle over hun emoties. Ook kunnen ze  goed inschatten wat gewenst gedrag is en zich daarop aanpassen. Wanneer sociaal gedrag in de klas wordt gestimuleerd, zitten kinderen beter in hun vel en presteren ze beter.